Zgodnie z przepisami regulaminu utrzymania czystości w miastach i gminach, wiosną i jesienią przeprowadza się deratyzację, która należy do obowiązku zarządów nieruchomości (właścicieli, współwłaścicieli i innych podmiotów władających nieruchomościami). Wiosenna deratyzacja przeprowadzana jest w miesiącach marzec i kwiecień. Firma Insektor poleca swoje usługi w zakresie deratyzacji.