Stała obsługa obiektów

Proponujemy Państwu objęcie stałą obsługą waszych obiektów w zakresie monitorowania i zwalczania szkodników sanitarnych w oparciu o metody zgodne ze standardami produkcji żywności zapewniającymi bezpieczeństwo konsumenta w ramach Dobrej Praktyki Produkcji (GMG), Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) w systemie HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2001 r. o warunkach zdrowotnych.)

Proponujemy:

  1. Audyt wstępny
  2. Identyfikację, lokalizację i nasilenie występujących żywności i żywienia oraz ryzyka które może prowadzić do skażenia produktu końcowego
  3. Opracowanie programu harmonogramu procedur i dokumentacji
  4. Korektę istniejącego systemu zabezpieczeń w oparciu o procedury zawarte w programie (do uzgodnienia w trakcie negocjacji)
  5. Atesty, pozwolenia, karty charakterystyki używanych preparatów
Share This